Randpark Golf Club

Setperk Street, Randpark,
Randburg